Friday, April 19, 2019

SchoolEmergency teine kohtumine


9.-11. aprillini olid Erasmus+ SchoolEmergency projekti partnerid koos Tallinnas, Eestis. Toimus projekti teine töökoosolek. 

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste. Need teemad valiti vastavalt rahvusvaheliselt läbi viidud küsitlusele. Vahemikus oktoober 2017 – jaanuar 2018 võtsid küsitlusest osa partnerriikide õpetajad ja õpilased. Tulemustest selgus, et 22.36% õpetajatest ning 33.37% põhikooli õpilastest pole saanud mingit väljaõpet nende hädaolukordadega seoses. 41.46% õpetajatest ja 47.19% õpilastest on mingit juhendamist saanud, kuid see pole piisav kuna sisaldas ainult evakueerimist tulekahju korral (87.75% õpetajatest, 94.18% õpilastest) ja oli väga lühiajaline (62.53% õpetajatest vähem kui kolm tundi ja 58.43% õpilastest alla tunni).

Kohtumise esimene päev algas sooja tervitusega Eesti Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi poolt. Järgnevalt viisid projektipartnerid läbi seni välja töötatud e-õppe sisu hindamise ja muutsid järgmise projektitegevuse suuniseid, e-õppe platvormi katsetamist õpetajatega ning nelja riigi põhikooli õpilastega: Taani, Hispaania, Eesti ja Leedu. 
Kohtumise teisel päeval olid külalised Gaia koolis. Tutvuti kooli ja õppetegevusega ning projektiga seoses arutati konkreetseid küsimusi õppeplatvormi osas. 


Järgmine kohtumine toimub Vilniuses (Leedu) jaanuaris 2020. Vilniuse kohtumisel hindavad projektipartnerid testimise tulemusi ja määravad kindlaks e-õppe platvormil rakendatavad parandused enne lõplikku avaldamist. 
See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.
Gaia Kooli poolt osales kohtumisel programmi koordinaator Gaia koolis õpetaja Raine Lindepuu. Second transnational meeting of the School Emergency project


From 9th to 11th April, the seven partner organisations of the School Emergency project met in Tallinn (Estonia) for their second transnational meeting.

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students).

The first day of the meeting began with a warm welcome from Mr. Tauno Suurkivi, Deputy Director General of Estonian Rescue Board. Next, the project partners carried out an evaluation of the e-learning content developed so far and revised the guidelines for the  next project activity, the testing of the e-learning platform with primary and secondary school teachers and students from four countries: Denmark, Spain, Estonia and Lithuania.  

The next project meeting will take place in Vilnius (Lithuania) in January 2020. During the meeting in Vilnius, the project partners will evaluate the results from the testing and define the improvements to be implemented on the e-learning platform before the final publication.

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and the high school Profesor Tierno Galván (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union.

Further information at www.schoolemergency.eu
Monday, April 15, 2019

Keskkonnatöörühma töö kokkuvõte ja ettepanekud
Projektinädalal toimus Rohelise kooli projekti töörühma koosolek. Arutati kulgenud projekti, tegevusi ja jagati muresid ning ettepanekuid.

Päevakord:

      2.kl töörühma ettepanekud seoses vaikuse ruumiga
      töörühma ettepanekud seoses lillede kastmisega
       Rohelise patrulli toimimise ja probleemide arutelu
Ettepanekud seoses projektinädala tegevustega
      Taimede külvamine ja istutamine ning meie oma aianurga roheliseks muutmine
      Järgmise koosoleku päeva valimine ja kinnitamine
       Rohelise lipu taotlemine
Märkmed:
      2. Klassi töörühma mure seoses vaikuse ruumiga:
a)       Ruumist lahkudes tuleks ruum samasugusesse korda jätta nagu see oli enne sinna minekut
b)      Ruumi lilli peaks tihemini kastma, sest ruumis on väga soe ja kuiv
c)       Ruumi patju ja vaipu peaks rohkem kloppima, et tolmu ei tekiks nii palju
Otsustati
·       Ruumi korrashoiu suhtes kokku kutsuda kogu kooli ring, et küsimust arutada. 2.klassi õpilased valmistavad probleemi esitluse ja kõik töörühma liikmed mõtlevad lahendusi, et need ühiselt koosringis esitada
·       Lillede kastmise võtavad enda peale töörühma liikmed
·       Patjade ja vaipade puhastamise soov esitada koristajale.
Kuna koolimajas on lilli väga palju ning neid peaka kevadel kastma rohkem ja sagedamini, siis avaldasid lapsed valmisolekut lilli kahekaupa kasta. Õpetaja Raine teeb valmis graafikud uueks veerandiks. 
        Roheline patrull on laste endi arvates tegutsenud üsna rahuldavalt. Kõigis klassides on erinevad prügikastid , toimub sorteerimine, kooliruumidest mingil põhjusel sinna sattunud prahi eemaldamine ning ruumide korrashoid. Roheliseks olemine on saamas igapäeva osaks. Samas on ka muidugi probleeme, et keegi, kes on nimekirjas, ei ole soovinud just sellise grupiga koos patrullis osaleda. Sestap otsustati, et järgmisel aastal toimub meeskondadesse jaotumine laste enda soovil ning need, kes ei soovi enam osaleda töörühmas, ei pea seda ka tegema.
                    Projektinädala ettepanekud:
a)       Teha veel prügikaste koridoridesse
b)      Istutada veel taimi, mitte ainult lilli, vaid ka söödavaid taimi
c)       Minna loodusesse matkama – Jägala juga, karstialad, raba, hiied
d)      Vaadata loodusfilme
e)      Külastada prügilat
f)        Teha alla koridori suur prügikast paberi jaoks – Rein räägib tehnoloogia õpetajaga
       Lapsed avaldasid soovi külvata rohkem söödavaid taimi , et näeks nende kasvamist praegu ja saaks neid ka süüa – erinevad salatid, till, sibul, maitsetaimed. Köögis võiks olla maitsetaimede riiul. Meie õuenurgas võiks olla kastidesse istutatud lilled ja söödavad taimed. Kastid võiks teha tehnoloogia tunnis ning istudada üldõppes.
       Järgmine koosolek otsustati jätta uude kooliaastasse.
      Õpetaja Raine andis töörühmale teada, et kool on otsustanud taotleda rohelist lippu. Tutvustas taotlemise korda ning taotlusvormi. Lapsed olid nõus, et Gaia kool on roheline kool ning õpetaja Raine võib taotluse kokku panna.

Koosoleku protokoll esitatakse Õpetajate Nõukojale ning õpetaja Raine tutvustab Nõukojas ka rohelise lipu taotlemise kulgemist.

Väga suur osa lapsi oli nõus ka järgmisel aastal rohelise kooli töörühmas osalema. Jätkame rohelise eluviisi järgimist! 

Sunday, April 14, 2019

Gaia kooli õpilastel on väga vedanud, et nende juures toimetab puude ja igasugu masinatega just Taisto. Taistol kohe on seda nuppu, et lastega koos kõiksugu põnevaid puidust asju välja võluda.
Seekord olid tehnoloogiatunnid üsna mänguhõngulised.
Valmisid tuttavad ja pisut veidramad tööd.Kabe tunnevad kõik kindlasti ära ning tegelikult ei ole ju mingit vajadust poest plastmassist jullasid ostma minna. Mängu valmistasid Sander ja Rein. 


Selle mängu puhul tuli kohe meelde lapsepõlvest tuttav kuulimäng, aga väikeste lisandustega on valminud sootuks teine mängulaud, hoopis teiste reeglitega. Ja kuulide löömiseks on piljardikepp. Mängu valmistasid Saskia, Tereesa ja Ats. Mängule on välja mõeldud uhke nimi - Aerobille! Kes oleks arvanud, et ksülofoni ka sellisena valmistada saab. Kõla on igatahes suurepärane ning peab meistrite käest järele pärima - kuidas erinev kõla tekib, kas on vahet, mis puuga tegu, või piisab ainult paksuse ja pikkusega mängimisest. NB! Meister ütles, et iga puu annab erineva kõla ning heli sõltub ka sellest, kas puu on kuiv või märg. Pildil olev ksülofon on valmistatud üleni haavapuust. Jääme põnevusega ootama järgmisi huvitavaid mänge ja muusikariistu.

Thursday, April 11, 2019

Taaskasutuspaberi valmistamineKoolis läheb palju paberit vaja. Üsna tihti juhtub, et paber läheb paberiprügisse, kuigi teda saaks veel kasutada. Üks võimalus, kuidas kasutatud paber uueks saab on ise paberi tegemine.
Õpetaja Kristel võttis kätte ja proovis selle oma esimese klassiga järgi.
Teooria on selline:


Taaskasutuspaberi valmistamine.
1.klass
Õppekava valdkond on keskkond ja jätkusuutlik areng. Õpilase keskkonnataju kujunemine, tähelepanu pööramine keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada. Toimub läbi kogemuste.
Õppeained on eesti keel, loodusõpetus, kunsti- ja tööõpetus.
Tegevuse kirjeldus. Klassis juba kasutatud paberi ümbertöötlemine taaskasutuspaberiks.
1.       Arutelu teemal, millest paberit tehakse ja kas ja kui palju seda saab uuesti kasutada.
2.       Taaskasutuspaberi tegemise õpetuse lugemine.
3.       Kasutatud paberi tükeldamine ja vette likku panemine.
4.       Järgmisel päeval pabermassi peenestamine, raamiga võrgule asetamine, tihendamine ja kuivama jätmine.
5.       Kuivanud taaskasutuspaberi omaduste uurimine. Järelduste tegemine.
6.       Paberi lõikamine ja uuesti kasutamine.

 Lapsed olid väga innukad protsessis osalema ning valmis paber nägi üsna hea välja. Kui lisada ka värvilist paberit, saab kirju uue paberi ning loomulikult saaks niimoodi teha päris huvitavat paberit. Kindlasti kordame seda töötuba ka teiste klassidega!