Friday, April 2, 2021

Ära raiska toitu!

 Käsud ja keelud ei ole tegelikult edasiviiv jõud. Kõigepealt tuleb endale asjad selgeks teha ning kui olemasolev olukord ei tundu just kõige õigem, siis on aeg leida võimalusi muutusteks.

Gaia kooli üks oluline märksõna on olnud - lõunasöök! Meil on nii rahulolu aegu kui rahulolematuid hetki. Kuna lapsed ise soovisid teemaga tegeleda, siis otsustasime sel aastal üheks rohelise kooli teemaks võtta tervis ja heaolu. Toit kuulub sinna hulka kindlasti.

Oleme eelnevatel aastatel päris palju rääkinud toidu raiskamisest ning tegime seda ka sel õppeaastal. Veebis on palju materjali selle kohta ning kuna Gaia kooli õpetajad on ka toiduraiskamise vähendamise alast koolitust saanud, siis on lastele selle teema tutvustamine läinud libedalt. 

Siin mõned teemakohased plakatid, mis valmisid 6. klassi tundides, kus vaadati päris silmi avavat toidu raiskamise filmi Tutvusime ka eri maade toitumisharjumustega ning piltlikul moel saime teada, kui palju raha kulub erinevate maade erineva suurusega perede nädala toidule. Vahed on väga suured ning näha on ka, et nn heaoluühiskonnas kulub toidu peale tunduvalt rohkem raha. Iseasi, kui tervislik see toit on. 


Veel ühe olulise ülesandena pidi õpilased oma kodudes olevaid toiduaineid uurima ning valima ühe nendest ja otsustama, kas tegu on looduse ja keskkonna sõbraliku tootega. Enamus meie kodudes olevatest toiduainetest pärineb siiski kaugetelt maadelt ning kulutab tohutult loodusressurssi. Siin saame palju ära teha. 


Päris koolitoidu teemal aga toimus veebruarikuu alguses (kui me veel koolis tohtisime olla) toidujälgimise kaks nädalat. Rohelise kooli aktiivi õpilased käisid iga päev sööklas paberid näpu vahel, et kirja panna kõige olulisemad asjad:
1. mida toiduks pakuti
2. kuidas maitses
3. kui palju jäi järgi/tuli puudu
Samasugused lehed said ka meie toredad toiduhaldjad, kes siis oskasid paremini kirja panna äravisatava toidukoguse (mis küll tavaliselt meie kompostikasti läheb, seega teda päriselt ära ei visata - ta muutub uuesti mullaks) ning ka selle, kui palju toitu üldiselt järgi jäi ja kas see äkki pärastpoole sootuks ära söödi. Kaks nädalat näitasid, et 
1. toit on enamasti maitsev
2. eriti head toitu ei jää üldse järgi või siis tuleb lausa puudu
3. on mõni toit, mis suuremas osas üldse ei maitse
Oleme edastanud meie toidujälgimise tulemused kooli haldusmeeskonnale, kes siis toitlustajaga sel teemal infot saab vahetada. 
Jälgimise tulemustega saab tutvuda siin Gaia kooli lõunatoit

Oleme rohelised!We only have one Earth! EDEN projekti kaja

 Gaia koolil on rõõm osaleda 2020 aasta detsembris alanud rahvusvahelises Erasmus+ projekti For the Love of Nature: Explore and Discover Europe through Nature, mida me eesti keeles hellitavalt EDEN projektiks kutsume. 

Projekti teemad keskkond ja loodus meie ümber. Projekti täpsema kirjelduse leiab kooli kodulehelt EDEN

Üheks esimeseks suuremat sorti tegevuseks oli laste arvamuste kaardistamine. Üheskoos vaadati erinevaid looduse ja keskkonnateemalisi dokumentaalfilme, arutleti loodushoiu tähtsuse üle ning lapsed said ise välja tuua oma arvamusi ja märkamisi sellel teemal. On ju loodus igal pool meie ümber ning meie oleme looduse osa. 

Et arvamuste paljusus või siis sarnasus kõigile projektipartneritele Leedus ja Itaalias ning meile endile paremini näha oleks, koostas õpetaja kergemat sorti töölehe, millele lapsed oma arvamused kirja panid. Kõikide arvamustega saab tutvuda sellele lingile minnes We only have one Earth opinions

Projekti tegevustega saab tutvuda Gaia kooli Facebook'i lehel  ja kooli kodulehel. 

Projekti kaasrahastab Euroopa komisjoni Erasmus+ programm 
Vahetult enne kevadist pööripäeva tähistasid meie partnerid Maa päeva. Kui Eestis olene seda ikka 22.aprillil tähistanud, siis seekord tegime seda koos projekti partneritega. Sel puhul saime valitud seltskonnaga kokku Zoomi vahendusel. Veebisillas osalesid nii õpilased kui õpetajad kolmest partnerkoolist, lapsed esitlesid oma maad ja selle loodust ning tutvustasid koole. Oli väga elev ja rõõmus kohtumine. Loodetavasti saavad lapsed nüüd alustada kirjavahetust neile sobivate kaaslastega, sest see ongi järgmiseks ülesandeks. 
Gaia laste roheline käpajälg

 Tegelikult on inimesel siiski roheline käejälg. Erinevalt süsinikujalajäljest, mille tulemus näitab meie negatiivset mõju looduskeskkonnale, on roheline käejälg positiivne näitaja. Just tema positiivsuse pärast õpilased inglise keele tundides oma isikliku käejälje (hand print) kujutamisega tegelesidki. 

Kõigepealt räägiti muidugi keskkonnast üldiselt ja vaadati dokumentaalfilme sellest, mida inimene keskkonna heaks teha saab. Oluline on ju elada nii, et ise ollakse osa loodusest. 

Siis, kui keskkonna teemalised sõnad inglise keeles selged, võis hakata oma käejälge avastama. Õpetaja tegi siinkohal natuke pattu ja printis lastele vastava töölehe välja. Tulemused on aga väga soojad - enamus Gaia kooli õpilastest on vägagi keskkonnateadlikud ning nende käejäljed tulid väga väga rohelised. 

Peamised positiivsed tegevused, mida lapsed välja tõid:

1. sõidan palju jalgrattaga või kõnnin jala

2. kui jala minna ei saa, lähen ühistranspordiga

3. ei viska kunagi prügi maha, vaid korjan selle näiteks metsast üles kui leian

4. ei osta arutult uusi asju, ainult seda, mida tõepoolest vajan

5. räägin kõigile, mida ma tean looduse säästmisest ja hoidmisest 

Käejäljed on kuni kooliaasta lõpuni kõigile nägemiseks välja pandud lõunasöögitubadesse viiva koridori seinale. 

Oleme rohelised!


Saturday, November 7, 2020

Ettevõtlusprojektiga ettevõtluskülas

 Gaia koolil on sel õppeaastal palju huvitavaid kohtumisi plaanis. Tutvume ettevõtlusega, käime töökohtades ja osaleme erinevates töötubades. Ikka kõik selle nimel, et lapsed näeksid, mis toimub maailmas meie ümber ning oskaksid ära tajuda, mis neid huvitab ja millega nad sooviksid tegeleda. Üks oluline eluline aspekt on rahaga oskuslik majandamine. Sel põhjusel saatsime esimesed grupid ka Kullo ettevõtluskülla mängima mängu "Ettevõtlik pere". Kuidas läks ja mida tehti, sellest pajatab 3. klassi õpetaja Kristel. Pilte tegi 4. klassi õpetaja Kaidi. 

"3. ja 4.klass käis Ettevõtluskülas, kus mängiti mängu "Ettevõtlik pere". 

Õpilased jagunesid rühmadesse ning iga rühm sai võimaluse tutvuda mingi valdkonna ettevõtte töö korraldamisega. Erinevates ruumides oli sisse seatud pank, pagaritöökoda, tehnikapood, kaubamaja ja ilusalong. Juhendajad tutvustasid mängu reegleid, lapsed seadsid endale "3 kuu" eesmärgid ning mäng sai alata. Kõigil avanes võimalus end proovile panna müügitöös, lihvida omavahelisi koostööoskusi, suhtlemist klientidega. Palju oli rahalugemist ning arvutamist. Üle kuu möödudes koosolekul analüüsisid meeskonnad oma tulemusi ja viisid sisse vajalikke muudatusi. Muutusid hinnad, paranes turundus. Järgmise kuu lõpus kordus sama. Jälle analüüsiti oma tegevust ning tehti vajalikke muutusi. Kolmanda kuu lõpus võttis iga ettevõte kolme kuu tulemused kokku. Lõpuringis said meeskonnad oma kogemust jagada. Kõigil õnnestus oma eesmärk täita. Iga ettevõte sai ka positiivset tagasisidet ülejäänutelt. Osavõtjad jäid mänguga väga rahule ning ütlesid, et nad võiksid kasvõi homme seda uuesti mängima tulla."Ettevõtlusprojekti kaasrahastab EL Euroopa Sotsiaalfond. Projekti koordinaator Gaia koolis on Raine Lindepuu 


Wednesday, October 21, 2020

Sügismatk ja elulähedane õuesõpe

 Gaia Koolis teatakse, et parim õpikeskkond on mets ja parim õpe eluõpe.

Seetõttu läksid 7.-8. klassi õpilased projektinädalal kaheks päevaks maale.

Laagri eesmärgiks oli luua keskkond ja teha läbi protsessid, mis toetavad iseseisvat hakkamasaamist lihtsates eluoludes, kontakti iseenda ja loodusega, loomadega koostööd ja traditsiooniliste maaeluks vajalike oskuste omandamist.
Õpetaja Kaja juures tehti lihtsamaid metsatöid ning tutvuti nii hobuste kui lammastega, koertest ja kassidest rääkimata. Nendega sai suhelda, õppida nende käitumist tundma, harjata ja toita ning jalutada. Tehti lõket ja tuld puupliidi alla, valmistati endale toitu. Oli täitsa kodune tunne. 

 

Oma füüsilised võimed ja koostööoskused pandi proovile aga rabas matkates ning kanuudega jõel sõites. Nagu õuesõppe puhul ikka, juhtub metsas ja jões kõike, mida ei planeeritud. Seekord keegi küll vette ei kukkunud, aga kärestikulisel jõel vette langenud puu taha kinni jäädes said paatkonnad kõvasti nii enese- kui meeskonnajuhtimist harjutada.
Rabas sai hea sõbra matkajuht Indrek Vainu käest kuulda nii mõndagi põnevat. 

Kas teie teate, mille poolest on Soomaa raba maailmas esikohal? Miks vajab karu kevadel ärgates just jõhvikaid? Aga kuidas teha kindlaks, et rabaservast leitud ekskrement kuulub just hundile? 


Selliseid teadmisi ja oskusi teoreetiliselt õpiku taga õppides vist ei saa. Tuleb panna sobivalt riidesse ning minna välja loodusesse. Kui inimene oskab kuulata ja vaadata loodust, sellest aru saab ning teab, kuidas loodusega koos toimetada, on tulevikus elus hakkama saamine palju lihtsam. Selle poole me Gaia koolis püüdlemegi. 


Pildid vaatamiseks asuvad siin

Sunday, October 18, 2020

Mihklilaat Harmi mõisas

 Kuna Tallinnas asuval Gaia koolil ei ole endal eriti head kohta, kus korralikku laata maha pidada, siis olime väga rõõmsad kutse üle Harmi mihklilaadale. On ju Harmi mõis ja kool juba eelmise õppeaasta poole pealt tihedalt seotud Gaia kooliga ning seetõttu meie koostöö eriti oluline. Mihklilaada ettevalmistustest ja laste osalusest kirjutab Kristel Saage: 

"Septembris osales Gaia kool Harmi mõisa mihklilaadal, kus peeti heategevuslikku kohvikut. Mitmed lapsed ja vanemad olid valmistanud erinevaid pirukaid, kooke ja jooke, mida ettevõtlikud Gaia kooli lapsed laadal müüsid.

3. klassi ettevalmistused laadaks algasid juba paar päeva varem. Nimelt otsustasime ise valmistada maiust, mida laadal müüa. Klass jagunes kolme rühma ning iga rühm sai ühe kirju koera valmistamise retsepti. Koos mindi poodi vajalikke koostisaineid ostma. Koostöö toimis ka rühmade vahel, sest lepiti kokku, kes ostab vähe kuluvat koostisosa, et seda hiljem teistega jagada. Tõdeti ka, et erinevate retseptide järgi tehtud maius võib koostisainete hinnas erineda mitmekordselt. Koos toidu valmistamine on alati lõbus ja midagi satub alati ka kõhusoppi!
Laadapäeva Harmis oli ilus, soe ja päikeseline. 3. klassist osales laadal 9 last peredega. Kõik soovijad said kohvikus müügitööd teha. 2. klassi õpilane Marille koos emaga oli samuti vapralt kogu hommikupooliku leti taga.

Kaunis päev meelitas kohale palju inimesi ja laata külastas üle 500 külastaja. Päeva lõpetas ansambli Kruuv kontsert. Tüdrukud tegid aktiivset müügitööd ning viimane kui koogitükk sai müüdud.Gaia kooli heategevuslik kohvik teenis mihklilaadal 278 eurot, mis annetati koolile. Kõik osalejad olid tulemusega väga rahul. Siinkohal täname kõiki, kes kohviku korraldamisele kaasa aitasid ning müügiks erinevaid hõrgutisi annetasid!


Osalenud lapsed said väärtusliku kogemuse ning tõestasid end väga ettevõtlike ja järjekindlate kohvikupidajatena."

Harmi mõisas toimub jätkuvalt igasugu põnevaid tegevusi ja üritusi, jälgige ja osalege! Harmi mõis


Wednesday, October 14, 2020

Evolutsioonijalutuskäik

 Toomas Trapido on selle aasta sügisest ka päris ametlikult Gaia kooli õpetajate nimekirjas. Toomast teavad kõik, kes vähegi Gaia nime Eestis kuulnud ning Gaia Akadeemiaga kokku puutunud. Toomas oskab väga hästi rääkida evolutsioonist. Seekord said evolutsioonijalutuskäigust osa 4. klassi õpilased ja lapsevanem Anna-Stina kirjutab toreda kokkuvõtte:

"2020.a sügisese projektinädala kolmapäeval sai 4. klass kogeda evolutsiooni. Ja seda praktiliselt omal nahal! Nimelt võeti Kadrioru pargis loodusainete õpetaja Toomas Trapido juhtimisel ette evolutsioonijalutuskäik, kus iga samm tähendas 2 miljonit aastat. 

Oluliste verstapostide juures nagu Kuu sünd, bakterite teke, fotosüntees, seente teke, osoonikihi moodustumine jne tehti peatusi, et kõike lähemalt seletada ning evolutsiooni sammude üle mõtiskleda ja arutleda. Värskes õhus liikumine hoidis vaimu virge ja tähelepanu keskmes iga uue peatuse jaoks. Toredad olid peatumised paikades, mis olid otseselt evolutsiooniga seotud, nagu ürgmere kallas, kus sai rääkida lubjakivi moodustumisest ning suured graniidikivid, kus sai mõtiskleda tardkivimite tekkimisest ja jääajal liikumisest. Kõike andis ümbrusega siduda, isegi presidendilossi juures levinud hapukapsa lõhn andis suurepärase pinnase selgitada bakterite elu ja arengut. 
Lapsed ootasid väga, millal juba jalutamisega dinosauruste aega jõutakse. Andis oodata, sest sinna sai jõutud alles üsna lõpuks. Päris viimaste tibusammudega tähistati ka inimese arengut. 

Pärast jalutuskäiku kogetule tagasi mõeldes oli paljudele õpilastele kõige rohkem muljet avaldanud see, kui palju kordi Maa ajaloos on meie planeet kokku põrganud teiste taevakehadega ning suure paugu tulemusena on osad liigid välja surnud ja sellega teinud ruumi uutele liikidele."


Toomas on nõus kõigiga sellist jalutuskäiku ette võtma, kel ainult soovi on.