Friday, June 28, 2019

Pärimuslik looduslaager Viljandimaal

Gaia kooli kaks peamist õppesuunda - loodus ja pärimusõpe - said väga mõnusa koosluse selle kooliaasta lõpus, kui peaaegu kogu koolipere kolmepäevasele väljasõidule suundus.
Oleme koolilõpu laagreid teinud pea igal aastal ning meie eesmärgiks on läbi käia kõik Eesti maakonnad, tutvuda erinevate looduskooslustega Eesti eri paigus ning sinna juurde lõimida ka pärimuskultuuri ja traditsioone. Seekordne laager õnnestus eriti hästi ning selle eest tänu nii organiseerijatele, läbiviijatele kui kõigile osalejatele.
Aga kõigest järgemööda.
Laagri esimesel päeval jäi meile tee peale Olustvere. Paik ei vaja eriti pikemalt tutvustamist, kuna seal asub üks Eesti tuntuimatest mõisatest, kus lisaks tohutule ajaloolisele väljapanekule tegeletakse aktiivselt traditsioonilise käsitööga.


Meie seltskond sai uurida nii mõisat, väljapanekuid ja ümbrust kui ka käe valgeks keraamikojas ja klaasikojas. Viimane vaimustas lapsi eriti. Pole just iga päev võimalik endale klaasist eset võluda.
Lisaks saime elamuse Olustvere mõisatoas lõunasöögi näol. Pika kaetud laua taga kombekalt toitumine ei olegi enam nii tavaline kui võiks mõelda.
Pärast mitmetunnist ajas tagasi rändamist sõitsime bussiga müstilisse laagri põhipeatuskohta - Kopra mõisa. On üsna kindel, et nii selle koha energia kui vapustav loodus jäävad meie seltskonna meeltesse püsima veel pikaks ajaks.
Kopra mõisa ümbruses on väga palju loodust, mida avastada. Seda meie lapsed tegidki. Lisaks saime mängida võrkpalli, ujuda, paadiga sõita.
Teisel laagripäeval sõitsime Tuhalaane lähedal asuvasse Loodi loodusparki. Meil oli teejuhiks kaasas lapsevanem Jaak-Aadam, kellele kant väga tuttav. Tema juhatusel saime tuttavaks Paistu põrguoruga, kallistasime Tõllamäe tamme, möödusime paisjärvest ja lõbutsesime kiigeplatsil. Metsas polegi vaja tegelikult pikka juttu teha, sest mets ise räägib inimestega, kes teda kuulata oskavad. Käisime külas ka Loodi mõisa puidumeistril, kes meile jutustas ja rääkis oma tööst. Tee peale jäi meile Kõige üksildasem lambipood, kus kõige fantastilisemad lambid meid vaimustasid.
Uma talu juures võtsime kehakinnitust ning talu perenaine Hedi oli meie sünnipäevalastele üllatuseks valmistanud küpsisetordi. Mõnusas ühises ringis laulsime sünnipäevalaulu Kajale ja Saskiale.
Pärastlõunane seiklus ootas meid aga Ennuksemäe metsas. Olime plaani võtnud üles otsida metsavendade punkri, mida internet kui ainsat korda tehtud punkrit reklaamib. Kohapeal selgus aga hoopis, et punker olevat mõned aastad maha põlenud. Siiski otsustas osa grupist seda otsima minna ning raja üles leidmine polnudki nii lihtne kuna progress ja tsivilisatsioon vahepeal sootuks metsas lageraiet oli otsustanud teha. Meie lapsed aga  on head jälekütid ning leidsid rohtu kasvanud raja üles. Raja lõpus ootas meid tõepoolest põlenud punker kuid kogu energia ning jutud sellest, kuidas ikkagi inimesed end metsas aastaid peitsid ning millised olid nende elutingimused, tekitasid osades lastes tugeva vastukaja. Ka see on osa eestlase pärimusest - metsas ellu jäämise oskus.

Kolmandal laagripäeval matkasime Tuhalaane lähedal oleva Õisu järve matkarajal ja kallastel. Ka Õisus on ürgorg ning kärestikuline jõgi pakkusid usinalt avastamisrõõmu.

Kolm laagripäeva läksid agu lennates ning tore on tõdeda, et Gaia kogukond on toimiv ja elujõuline ning lastele piisab ainult mõnusasse keskkonda sisenemisest, kui nad juba uurivad ja õpivad ning uusi teadmisi koguvad.
Laagri tegevused ja toimumine said teoks Erasmuse projekti "Save the Earth Recycle All" kaasrahastamisel.

The Gaia School's two main fields of study - Nature and Heritage Studies - got a very nice combination at the end of this school year, when almost the entire school went on a three-day trip to Viljandi county. 

We have done school camps almost every year and our goal is to go through all the counties of Estonia, get acquainted with different nature in different parts of Estonia and to get familiar with traditional culture and traditions there. This time the camp was very successful, many thanks to the organizers and all participants.

First stop was at Olustvere manor. This is one of the most famous estates in Estonia, where in addition to the huge historical exhibition, traditional handicraft is actively being taught.
Our company was able to explore both the manor, the exhibitions and the surroundings, as well as do some practical work in the ceramics and glass workshop. The last one fascinated children especially. Not every day you can make yourself a glass object.

After several hours of interesting time travel, we drove by bus to the main campus stop - Kopra Manor. It is quite certain that both the energy of this place and the fabulous nature will remain in the minds of our company for a long time.
On the second day we drove to Loodi nature park near Tuhalaane. We were accompanied by a parent, Jaak-Adam, to whom it was very familiar venue. Under his direction, we got to know Paistu primeval valley, we hugged Tõllamäe oak tree, passed the lake and enjoyed the swing. There is no need to really talk long about the forest, because the forest itself speaks to people who can listen to it. We also visited the woodmaster of Loodi village, who talked about his work. The most lonely lamp shop showed as the most fantastic lamps we have ever seen. 
At Uma Farm, we had lunch, and Hedi, the hostess, had prepared a biscuit cake as a surprise for our birthday girls. In a circle we sang birthday songs to Kaja and Saskia.

However, afternoon adventure awaited us in the Ennuksemäe forest. We had the plan to look for a bunker of forest brothers, which the internet advertises as the only bunker to see. On the spot, however, it turned out that the bunker had been burned down few years ago. Still, some of the group decided to go looking for it, and finding the track was not as easy as progress and civilization had in the meantime made a clear cut in the forest. However, our children found the trail. At the end of the trail, the burnt bunker waited for us. All the energy and tales of how people were hiding in the woods for years, and what their living conditions were, gave some of our children a strong resonance. It is also part of the Estonian tradition - the ability to survive in the forest.
On the third camp day we hiked to Lake Õisu near Tuhalaane. Õisu also has  a primeval valley, and the ravenous river offered a joy of discovery.

Three camp days went by quickly and it is nice to say that the Gaia community is functional and viable, and that children will only be entertained when they are exploring and learning and gathering new knowledge.

The camp's activities and events were co-financed by the Erasmus project "Save the Earth Recycle All".


Tuesday, June 4, 2019

Päikesepatarei valmistamine

Gaia kooli lapsed on tuleviku tarbeks omandanud väga vajaliku oskuse - kuidas valmistada päikesepatareid. Nüüd võime rahuliku südamega tulevikku ootama jääda, teades, et lapsed saavad energia hankimisega edukalt hakkama. Aga kõigest järgemööda.

Kui pildilt leitud juhend pisut kuiv tundub, siis siin elavas esituses veidi õpetust.

Oluline on, et päikesepaneeli sinist poolt ei tohi rasvaste näppudega katsuda, muidu need sõrmejäljed hakkavad sisse sööbima. Kogu tegevus nõuab kannatlikku meelt ja rahulikku toimetamist. Kiiret pole kuhugi. 

Vaikselt hakkab juba jumet võtma. 


Lõpptulemus näeb välja selline. Kohe sai ka järgi proovitud - mobiiltelefoni saab sellega edukalt laadida. Sammuke lähemale rohelisele maailmale. Tänud Maarja Õunaste ja õpetaja Taisto ning osalenud lapsed, kes päev otsa väsimatult ehitamisega tegelesid:
Pärtel Püi, Ida-Liisa Välli, Iris-Ly Alurand, Eliise Õnneleid Karlson ja Tristan Kessel. 
Lisaks käisid veel Paula Viilukas koos isaga, Loona Mariatu Lõhmus, Johannes Paalandi, Eke ja Ats Themas. 
Oleme kindlalt otsustanud, et päikeseenergia kuulub meie tuleviku juurde ning vähemalt mobiiltelefonide ja tahvelarvutite laadimine võiks nende abil toimuda. 

Projekti toetas Gaia kooli Erasmus+ projekt SERA. Friday, April 19, 2019

SchoolEmergency teine kohtumine


9.-11. aprillini olid Erasmus+ SchoolEmergency projekti partnerid koos Tallinnas, Eestis. Toimus projekti teine töökoosolek. 

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste. Need teemad valiti vastavalt rahvusvaheliselt läbi viidud küsitlusele. Vahemikus oktoober 2017 – jaanuar 2018 võtsid küsitlusest osa partnerriikide õpetajad ja õpilased. Tulemustest selgus, et 22.36% õpetajatest ning 33.37% põhikooli õpilastest pole saanud mingit väljaõpet nende hädaolukordadega seoses. 41.46% õpetajatest ja 47.19% õpilastest on mingit juhendamist saanud, kuid see pole piisav kuna sisaldas ainult evakueerimist tulekahju korral (87.75% õpetajatest, 94.18% õpilastest) ja oli väga lühiajaline (62.53% õpetajatest vähem kui kolm tundi ja 58.43% õpilastest alla tunni).

Kohtumise esimene päev algas sooja tervitusega Eesti Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi poolt. Järgnevalt viisid projektipartnerid läbi seni välja töötatud e-õppe sisu hindamise ja muutsid järgmise projektitegevuse suuniseid, e-õppe platvormi katsetamist õpetajatega ning nelja riigi põhikooli õpilastega: Taani, Hispaania, Eesti ja Leedu. 
Kohtumise teisel päeval olid külalised Gaia koolis. Tutvuti kooli ja õppetegevusega ning projektiga seoses arutati konkreetseid küsimusi õppeplatvormi osas. 


Järgmine kohtumine toimub Vilniuses (Leedu) jaanuaris 2020. Vilniuse kohtumisel hindavad projektipartnerid testimise tulemusi ja määravad kindlaks e-õppe platvormil rakendatavad parandused enne lõplikku avaldamist. 
See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.
Gaia Kooli poolt osales kohtumisel programmi koordinaator Gaia koolis õpetaja Raine Lindepuu. Second transnational meeting of the School Emergency project


From 9th to 11th April, the seven partner organisations of the School Emergency project met in Tallinn (Estonia) for their second transnational meeting.

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students).

The first day of the meeting began with a warm welcome from Mr. Tauno Suurkivi, Deputy Director General of Estonian Rescue Board. Next, the project partners carried out an evaluation of the e-learning content developed so far and revised the guidelines for the  next project activity, the testing of the e-learning platform with primary and secondary school teachers and students from four countries: Denmark, Spain, Estonia and Lithuania.  

The next project meeting will take place in Vilnius (Lithuania) in January 2020. During the meeting in Vilnius, the project partners will evaluate the results from the testing and define the improvements to be implemented on the e-learning platform before the final publication.

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and the high school Profesor Tierno Galván (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union.

Further information at www.schoolemergency.eu