Saturday, February 8, 2020

Toit on tervisele kasulik. Healthy food

Toitumine on üks teema, millest võib lõputult rääkida ja mille kohta uusi avastusi ning teadmisi tuleb pidevalt. Sel põhjusel on toitumise teemal lastega alati tore toimetada. Kuna tervislik toit on meil ka rahvusvahelise projekti üks teemadest, siis lubame ka oma partneritel osa saada Gaia laste põnevatest tegemistest. Käesolev postitus saab sestap olema kahes keeles.
Aga nüüd asja juurde.
Esimese klassi huvitavad toimetused - jagab õpetaja Pille:

Tervisliku toitumise teemat alustasime värvi loosi võtmisega. Loosilipilku värv oli kaasavõetava puu-või köögivilja soovituslikuks värviks. Kaasatoodud puu-ja köögiviljad jaotasime kõigepealt värvi järgi. Seejärel uurisime viljade välimust ning arutlesime selle üle, et milliseid vilju veel värve arvestades teati ja osati nimetada.
Seejärel tükeldasime viljad. Iga laps püüdis oma taldrikule teha oma tervise vikerkaare, valides meelepärased viljad. Huvitav oli kogeda uusi maitseid.
Seejärel sai iga õpilane erinevaid vilju kujutava värvimiseks mõeldud pildilehe. Kui viljad värvitud, sai need välja lõigata ja ühistööna vikerkaareks kleepida.

Ja teise klassi õpetaja Kristel viis läbi sellise projektipäeva:

2.klass keskendus projektipäeval tervislikule toidule. Lapsed olid kaasa võtnud omal valikul ühe köögi- ja puuvilja. Rühmades ennustasid nad viljade kaalu ja pikkust ning võrdlesid siis kaaludes ja mõõtes tegeliku tulemusega. Rääkisime viie vilja vikerkaarest ja maitsesime erinevaid vilju. Ja siis algas päeva kõige oodatum osa, milleks oli pannkookide valmistamine. Taigen valmis kolmes grupis mahe toor-tatrajahust. Moosi asemel tegid lapsed püreed: ühe metsmustika-banaani ja teise maasika-banaani. Ühe panni ümber askeldamine nõudis head koostööd ja üksteisega arvestamist. Pannkoogid olid imemaitsvad ja nii mõnegi arvates parimad, mida ta iial söönud on. Ise tehtud, hästi tehtud:)
Healthy food lessons

First grade food rainbow lesson shared by teacher Pille:

We started by drawing a coloured piece of paper. The color of the lottery ticket was the recommended color for the fruit or vegetables. We divided the fruits and vegetables that we brought with us by color. We then examined the appearance of the fruit and discussed what other fruits of the same colour we know and can name.

Then we cut the fruits. Each child tried to make a rainbow of food on their plate, choosing the fruit they wanted. It was interesting to experience new flavors.

Each student then received a picture page for coloring different fruits. Once the fruits were coloured, they could be cut out and glued together as a rainbow.


And second-grade teacher Kristel ran a project day like this:

Grade 2 focused on healthy food on the project day. The children had brought with them a choice of vegetables and fruits. In the groups, they predicted the weight and height of the fruit and then compared it to the actual result by weighing and measuring. We talked about the rainbow of five fruits and tasted different fruits. And then the most anticipated part of the day began, which was making pancakes. The dough was prepared in three groups of organic raw buckwheat flour. Instead of jam, the children made purees: one wild blueberry and another strawberry banana. Fussing around one pan required good cooperation and respect for one another. The pancakes were delicious, and by some, the best they had ever eaten. Self made, well done :)Wednesday, February 5, 2020

Gaia matkaklubi teine matk. The second hike of Gaia hiking club25.-26. jaanuar toimus meie teine matk. Laagriplatsiks valisime Matsimäe karjääri lõkkekoha. See on minu üks lemmikkoht. Laupäevane matk viis meid üle Seli soo Kollassaare talu juurde rabasaarel ja sealt jälle sama rada pidi tagasi. Kaasa lõi seekord 6 last Gaia koolist ja 9 last Euroopa Koolist ja lisaks veel mõned õpetajad, lapsevanemad ja sõbrad. Oli tore keelekümbluse õhkkond. Retkel jagasime matkatarkusi ja õppisime tundma ümbritsevat maastikku. Laugaste jääkõla nautimist võtsime täiega. Tagasi Matsimäel jagus toimetamist terveks pikaks õhtuks – püstitasime telgid, tegime tule ja nautisime lõkketoitude valmistamist. Usinamad said valmis pannilabidad ja Triinu katsetas ise joonistamissüte tegemist. Pärast jahedavõitu ööd kulusid hommikul ära soe tee ja lõkkel valmistatud pannkoogid.

Kohtume järgmisel matkal 14.-15. märtsil!

Triinu ja Rain
Gaia hiking club second hike

Our second hike was on 25.-26. January. We chose the Matsimäe quarry camping site as our basecamp. It is one of my favourite places to camp. Our hike on Saturday took us over the Seli bog to the Kollassaare old farmhouse on a swamp island and then back again following the same trail. We had 9 students from European School and 6 students from Gaia School and also some teachers, parents, and friends. It was a nice mixed language environment to practice your skills. On the trip, we shared hiking skills and got to know the surrounding landscape. We took the maximum out of enjoying the ice sounds on the bog pools. Back at Matsimäe, we kept ourselves busy for the long evening – we heisted the tents, made a bonfire and enjoyed cooking food on the fire. Some even carved spatulas from wood and Triinu tried to make charcoal sticks for drawing. After a chilly night, everybody enjoyed warm tea and pancakes made on the fire in the morning.

Let’s meet on the next hike 14.-15. March!Sunday, February 2, 2020


Kolmas rahvusvaheline SchoolEmergency projektikohtumine 

28.-30 jaanuar kohtusid seitsme projektipartnerist organisatsiooni esindajad Vilniuses. Järjekorras kolmas projektikohtumine sisaldas endas järgmist:
Esimesel päeval tervitas meid Sandra Norbutaite Vilniuse linnavalitsuse ja päästeteenistuse poolt. Linnavalitsuse maja koosolekusaalis esitles projekti koordinaator läbitud testifaasi tulemusi. Eelmise aasta lõpukuud olid ju projektiplatvormi testimiseks koolides. Gaia koolis osalesid testifaasis õpetajad Kaire Maali, Raine, Rita ja Taisto. Õpetajate mooduli läbimisel said osalejad ka esimese tunnistuse. Lisaks viidi läbi 12 erinevat teematundi 3.-7. klassi õpilastega. Teemadeks maavärinad, tulekahju, esmaabi ja terrorioht. Testifaasi tulemused ja tagasiside andsid partneritele juhiseid eelolevaks moodulite parandamiseks ning lisamaterjali loomiseks. 


Üldine tagasiside oli väga positiivne, loodetavasti saab lõpptulemus olema piisavalt atraktiivne ja informatiivne, et seda nii meie kui teiste riikide õpetajad oma tundides kasutada soovivad. 
Meeldetuletuseks projekti olemusest - loomisel on viis erinevat veebipõhist platvormi, milles leiduv informatsioon peaks aitama kooliõpetajatel saada lisateadmisi järgmiste hädaolukordade olemuse ja nendes käitumise kohta - maavärinad, toksilised pilved, tulekahju, terrorioht ja esmaabi. Platvormil saavad olema praktilised juhendid ja materjalid nendes teemades tundide läbiviimiseks. 
Nüüd pole muud kui Gaia kooli tiimil on vaja kibekähku tööle hakata, vastavad parandused ja lisandused sisse viia ning kui viimane projektikohtumine Taanis maikuus läbi on, siis alustada kogu platvormi tõlkimist. Jah, tõepoolest, moodulid saavad olema eestikeelsed! 

See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.

Gaia Kooli poolt osalesid kohtumisel programmi koordinaator Gaia koolis õpetaja Raine Lindepuu ja Rita Reisenbuk. 


Third transnational meeting of the School Emergency project

From 28th to 30th January, the seven partner organisations of the School Emergency project met in Vilnius (Lithuania) for their third transnational meeting. 

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students). 

The first day of the meeting began with a warm welcome from Sandra Norbutaite, Head of Vilnius Civil Protection. Next, the project partners presented and evaluated the results from the testing of the e-learning platform in four countries (Denmark, Spain, Estonia and Lithuania) between September and December 2019. Based on the testers feedback, the project partners defined the improvements to be implemented on the e-learning platform before the final publication in September 2020. 

The next project meeting will take place in Hillerød (Denmark) in May 2020. During this meeting the project partners will evaluate the final version of the e-learning platform and plan the final dissemination activities of the project.  

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and the high school Profesor Tierno Galván (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union.

Further information at www.schoolemergency.eu 

Friday, December 6, 2019

HIngedekuu toimetused teises klassis

Gaia lastel on kogu aeg midagi põnevat plaanis. Seekord vestab teise klassi õpetaja Kristel, mida nemad koos klassiga novembrikuus ette võtsid.

2.klass käis hingedekuul Viimsi vabaõhumuuseumis. Lapsed said palju häid näpunäiteid, kuidas mardi- ja kadrisantideks maskeeruda. Mängiti selleks ajaks sobivat herneste viskamise mängu. Kõik said proovida oma osavust herneid moosikeetmiseks kasutatud vaskpanni visates.


Järgmiseks harjutasid lapsed kadrilaulu Lingu talu ukse taga. Soovisid peremehele palju häid soove ning said toas küsida ka hulga mõistatusi. Peremehelgi oli santidele nii mõnigi mõistatus varuks ja lõpuks tänas ta sante ka väikeste andidega.

Peremehe palvel käidi lambaid toitmas ja mõni jäi lammastega suhtlema kauemakski.

Koostööd õpiti nii külakiigel hoo tegemisel kui maastikumängus erinevatele küsimustele vastuseid otsides.

Hämaras rehetoas kinnitati keha oma moonakotist meelepärast nosides ja Gustavi isa põnevaid lugusid kuulates.
Mere ääres turniti kividel, uudistati tormituulte toodud adruvalle, mis kunagi põldudele rammu andsid. Lõpuks uurisid lapsed erinevaid sõlmi, mida kalurid kasutasid.

Ja see pole veel kõik... Teise klassi seiklused jätkuvad juba õige varsti uute lugudega!

Saturday, November 30, 2019

Save the Earth Recycle All project meeting in Gaia school

SAVE THE EARTH RECYCLE ALL 
Erasmus+ project


Learning, teaching and training activity
Meeting in Estonia, Gaia school 
November 17-22, 2019Estonian meeting was the fourth project meeting and the main objective was to introduce partner schools the Gaia way of teaching and learning at school, Gaia school environment and approach towards teaching, how to become a green school and create the guidelines for green lifestyle for project partners.


First day of the meeting - November 18th

All participants gathered to Gaia school. They were welcomed by the group of Gaia school children and teachers who had prepared games and information about countries for the purpose of getting to know the people who had come to the meeting. Together they also created name tags. Each participant made their own name tag and also painted their names on the illustration on the wall. Gaia school children took the teams to the school tour where they showed the environment of everyday school life. We had a discussion about how Gaia school differs from normal state schools in Estonia and what are the main guidelines used in teaching and learning.


After lunch we discussed the week ahead and made sure that we all have the same idea and understanding of tasks during this week. 
Afternoon was spent in the old town of Tallinn. We participated in Tallinn Legends show, got a glimpse inside the history of Tallinn and Estonia, walked on the streets of old town and had lovely dinner. 

Second day of the meeting - November 19th

Every partner school had prepared their own workshop for the day. The purpose was to show the good practice of recycling or reusing materials. Gaia shcool new in advance what kind of materials were needed, so we had enough time to gather them. 
Estonian workshop - making paper. Gaia school teacher Kristel Saage has long experience of making recycled paper and now she was showing it to all participants. School environment is producing great amounts of paper which can be used in several ways. This kind of recycled paper was also used for making name tags and greeting cards for the guests. Every participant went practically through all stages of making paper and took the piece with them. 

Spanish workshop - making spinners. This was very fun way of making a toy which the children really like. Spanish children explained Gaia school kids the process of creating spinners and that was one of the highlights of the day. Estonian kids were sure that next project week few of them would like to conduct similar workshop for the rest of Gaia kids. 


Turkish workshop - making a scarf. The scarf making process is actually time consuming but the Turkish team did a great job showing the technique used for that so that every participant could take the task with them and continue when they like. Collecting the materials for that workshop was not easy because although we all eat ice cream a lot, we don’t tend to collect the wooden sticks, we just throw them away. This was great practice for kids, to really see that something this ordinary as ice cream wooden stick, can be used making something nice and useful. Lot of Gaia school kids continued scarf making throughout several days whenever they had free time. And yet again they decided that the experience is worth sharing with other children during the project week. 


Italian workshop - composting. Italian children had prepared very illustrative and clear presentation about what is the correct way of composting waste and what to do to get good soil. They also used material we gathered together from the school yard, to go through practical stages of making compost. This was very good knowledge, both theoretical and practical. Gaia school has a compost box in their school yard, so the mixes we made during workshop were all taken to the compost box. In spring we can use the soil for planting seeds and plants. 


Afternoon was for the tour again. This time Gaia school children took the guests to the school surroundings. They showed Kadriorg park, places Gaia school has outdoor lessons and can observe nature, the oak tree square where Gaia school starts and ends their school year (because they don’t do it inside the school house) and also specific Japanese garden, which is good for learning different plants that don’t normally grow in parks. The guests could also see the presidential palace of Estonia and beautiful Katharienthal Castle which nowadays serves as a national art museum.

Third day of the meeting - November 20th 

The beginning of the day was a field trip. We visited Estonian open air museum. The guests could observe how Estonian people used to live in old days, how they cooperated with nature and what were the materials used for building houses. After walking around the museum grounds, we gathered together in large classroom and participated in the lesson which introduced one of the important Estonian folk traditions - St. Catharina’s Day. Participating children could practically go through some activities connected to this celebration and they learned a lot about the reasons why we need to celebrate. Lot of recycled materials can be used in preparations for this tradition. 


Afternoon was project work at Gaia school. We talked about what kind of guidelines we should create for ourselves in order to follow green lifestyle and build sustainable life environment for ourselves. Gaia school kids had prepared a big wheel and now it was time to fill it with good ideas. Every team was eager to work and the end result was amazing. 


Our guidelines for green living: 
Own bio garden; remove plastic from oceans; separate waste; make bio waste compost; make cosmetics and perfumes myself; use reusable food wrappers; planting more trees; use public transport and bicycle; switch off electronical devices; recycle paper; turn off the lights; consume local foods.
All those great guidelines were artistically put inside our Green Wheel which stays on the wall of Gaia school and reminds us all the time about green lifestyle and sustainable living. 

Fourth day of the meeting - November 21st

This was the day of celebrations. First we all gathered together with the whole Gaia school and went on a parade. We celebrated St. Catherine’s Day, walked around the block and sang traditional songs. They are such songs where leading singer sings a prhase and then everybody repeats the same phrase. It is easy even if you don’t know the language. We also wished a lot of good luck to everybody by throwing seeds on the ground. Later on, the local birds will be very happy. 

After getting back to school house, we gathered together on the 3rd floor to celebrate further. This time with traditional dances. Gaia school kids had learned and prepared some dances and they showed them to everybody and asked the guests to join in. This was great practice and fun. Traditional dances are easy to remember and children as well as teachers enjoyed this interaction very much. 
After lunch we gathered together in circle again. During this meeting, one of the main practices of Gaia philosophy - the circle - was constantly used in every possible occasion. We started and ended the day with it. This time we had to evaluate and reflect the meeting. Every person could say what they learned and enjoyed during the meeting. The electronic version of the evaluation was filled also. After saying thanks and distributing certificates and gifts it was time for the traditional farewell dinner. This time the dinner was prepared by considering traditional food available in Estonia. During the whole meeting we tried to consume local food and prepared everything ourselves. No plastic or disposable tableware was used, we washed dishes ourselves and cleaned after ourselves. We have strongly deicded that green guidelines are here to stay and we will live by them. 


Great thanks to all participants, Gaia school team and people who helped organizing this meeting. See you next time in Bulgaria!