Saturday, February 8, 2020

Toit on tervisele kasulik. Healthy food

Toitumine on üks teema, millest võib lõputult rääkida ja mille kohta uusi avastusi ning teadmisi tuleb pidevalt. Sel põhjusel on toitumise teemal lastega alati tore toimetada. Kuna tervislik toit on meil ka rahvusvahelise projekti üks teemadest, siis lubame ka oma partneritel osa saada Gaia laste põnevatest tegemistest. Käesolev postitus saab sestap olema kahes keeles.
Aga nüüd asja juurde.
Esimese klassi huvitavad toimetused - jagab õpetaja Pille:

Tervisliku toitumise teemat alustasime värvi loosi võtmisega. Loosilipilku värv oli kaasavõetava puu-või köögivilja soovituslikuks värviks. Kaasatoodud puu-ja köögiviljad jaotasime kõigepealt värvi järgi. Seejärel uurisime viljade välimust ning arutlesime selle üle, et milliseid vilju veel värve arvestades teati ja osati nimetada.
Seejärel tükeldasime viljad. Iga laps püüdis oma taldrikule teha oma tervise vikerkaare, valides meelepärased viljad. Huvitav oli kogeda uusi maitseid.
Seejärel sai iga õpilane erinevaid vilju kujutava värvimiseks mõeldud pildilehe. Kui viljad värvitud, sai need välja lõigata ja ühistööna vikerkaareks kleepida.

Ja teise klassi õpetaja Kristel viis läbi sellise projektipäeva:

2.klass keskendus projektipäeval tervislikule toidule. Lapsed olid kaasa võtnud omal valikul ühe köögi- ja puuvilja. Rühmades ennustasid nad viljade kaalu ja pikkust ning võrdlesid siis kaaludes ja mõõtes tegeliku tulemusega. Rääkisime viie vilja vikerkaarest ja maitsesime erinevaid vilju. Ja siis algas päeva kõige oodatum osa, milleks oli pannkookide valmistamine. Taigen valmis kolmes grupis mahe toor-tatrajahust. Moosi asemel tegid lapsed püreed: ühe metsmustika-banaani ja teise maasika-banaani. Ühe panni ümber askeldamine nõudis head koostööd ja üksteisega arvestamist. Pannkoogid olid imemaitsvad ja nii mõnegi arvates parimad, mida ta iial söönud on. Ise tehtud, hästi tehtud:)
Healthy food lessons

First grade food rainbow lesson shared by teacher Pille:

We started by drawing a coloured piece of paper. The color of the lottery ticket was the recommended color for the fruit or vegetables. We divided the fruits and vegetables that we brought with us by color. We then examined the appearance of the fruit and discussed what other fruits of the same colour we know and can name.

Then we cut the fruits. Each child tried to make a rainbow of food on their plate, choosing the fruit they wanted. It was interesting to experience new flavors.

Each student then received a picture page for coloring different fruits. Once the fruits were coloured, they could be cut out and glued together as a rainbow.


And second-grade teacher Kristel ran a project day like this:

Grade 2 focused on healthy food on the project day. The children had brought with them a choice of vegetables and fruits. In the groups, they predicted the weight and height of the fruit and then compared it to the actual result by weighing and measuring. We talked about the rainbow of five fruits and tasted different fruits. And then the most anticipated part of the day began, which was making pancakes. The dough was prepared in three groups of organic raw buckwheat flour. Instead of jam, the children made purees: one wild blueberry and another strawberry banana. Fussing around one pan required good cooperation and respect for one another. The pancakes were delicious, and by some, the best they had ever eaten. Self made, well done :)Wednesday, February 5, 2020

Gaia matkaklubi teine matk. The second hike of Gaia hiking club25.-26. jaanuar toimus meie teine matk. Laagriplatsiks valisime Matsimäe karjääri lõkkekoha. See on minu üks lemmikkoht. Laupäevane matk viis meid üle Seli soo Kollassaare talu juurde rabasaarel ja sealt jälle sama rada pidi tagasi. Kaasa lõi seekord 6 last Gaia koolist ja 9 last Euroopa Koolist ja lisaks veel mõned õpetajad, lapsevanemad ja sõbrad. Oli tore keelekümbluse õhkkond. Retkel jagasime matkatarkusi ja õppisime tundma ümbritsevat maastikku. Laugaste jääkõla nautimist võtsime täiega. Tagasi Matsimäel jagus toimetamist terveks pikaks õhtuks – püstitasime telgid, tegime tule ja nautisime lõkketoitude valmistamist. Usinamad said valmis pannilabidad ja Triinu katsetas ise joonistamissüte tegemist. Pärast jahedavõitu ööd kulusid hommikul ära soe tee ja lõkkel valmistatud pannkoogid.

Kohtume järgmisel matkal 14.-15. märtsil!

Triinu ja Rain
Gaia hiking club second hike

Our second hike was on 25.-26. January. We chose the Matsimäe quarry camping site as our basecamp. It is one of my favourite places to camp. Our hike on Saturday took us over the Seli bog to the Kollassaare old farmhouse on a swamp island and then back again following the same trail. We had 9 students from European School and 6 students from Gaia School and also some teachers, parents, and friends. It was a nice mixed language environment to practice your skills. On the trip, we shared hiking skills and got to know the surrounding landscape. We took the maximum out of enjoying the ice sounds on the bog pools. Back at Matsimäe, we kept ourselves busy for the long evening – we heisted the tents, made a bonfire and enjoyed cooking food on the fire. Some even carved spatulas from wood and Triinu tried to make charcoal sticks for drawing. After a chilly night, everybody enjoyed warm tea and pancakes made on the fire in the morning.

Let’s meet on the next hike 14.-15. March!Sunday, February 2, 2020


Kolmas rahvusvaheline SchoolEmergency projektikohtumine 

28.-30 jaanuar kohtusid seitsme projektipartnerist organisatsiooni esindajad Vilniuses. Järjekorras kolmas projektikohtumine sisaldas endas järgmist:
Esimesel päeval tervitas meid Sandra Norbutaite Vilniuse linnavalitsuse ja päästeteenistuse poolt. Linnavalitsuse maja koosolekusaalis esitles projekti koordinaator läbitud testifaasi tulemusi. Eelmise aasta lõpukuud olid ju projektiplatvormi testimiseks koolides. Gaia koolis osalesid testifaasis õpetajad Kaire Maali, Raine, Rita ja Taisto. Õpetajate mooduli läbimisel said osalejad ka esimese tunnistuse. Lisaks viidi läbi 12 erinevat teematundi 3.-7. klassi õpilastega. Teemadeks maavärinad, tulekahju, esmaabi ja terrorioht. Testifaasi tulemused ja tagasiside andsid partneritele juhiseid eelolevaks moodulite parandamiseks ning lisamaterjali loomiseks. 


Üldine tagasiside oli väga positiivne, loodetavasti saab lõpptulemus olema piisavalt atraktiivne ja informatiivne, et seda nii meie kui teiste riikide õpetajad oma tundides kasutada soovivad. 
Meeldetuletuseks projekti olemusest - loomisel on viis erinevat veebipõhist platvormi, milles leiduv informatsioon peaks aitama kooliõpetajatel saada lisateadmisi järgmiste hädaolukordade olemuse ja nendes käitumise kohta - maavärinad, toksilised pilved, tulekahju, terrorioht ja esmaabi. Platvormil saavad olema praktilised juhendid ja materjalid nendes teemades tundide läbiviimiseks. 
Nüüd pole muud kui Gaia kooli tiimil on vaja kibekähku tööle hakata, vastavad parandused ja lisandused sisse viia ning kui viimane projektikohtumine Taanis maikuus läbi on, siis alustada kogu platvormi tõlkimist. Jah, tõepoolest, moodulid saavad olema eestikeelsed! 

See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.

Gaia Kooli poolt osalesid kohtumisel programmi koordinaator Gaia koolis õpetaja Raine Lindepuu ja Rita Reisenbuk. 


Third transnational meeting of the School Emergency project

From 28th to 30th January, the seven partner organisations of the School Emergency project met in Vilnius (Lithuania) for their third transnational meeting. 

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students). 

The first day of the meeting began with a warm welcome from Sandra Norbutaite, Head of Vilnius Civil Protection. Next, the project partners presented and evaluated the results from the testing of the e-learning platform in four countries (Denmark, Spain, Estonia and Lithuania) between September and December 2019. Based on the testers feedback, the project partners defined the improvements to be implemented on the e-learning platform before the final publication in September 2020. 

The next project meeting will take place in Hillerød (Denmark) in May 2020. During this meeting the project partners will evaluate the final version of the e-learning platform and plan the final dissemination activities of the project.  

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and the high school Profesor Tierno Galván (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union.

Further information at www.schoolemergency.eu