Thursday, December 13, 2018

Erasmus + meeting in Turkey


                           

Erasmus + project SAVE THE EARTH RECYCLE ALL
LEARNING, TEACHING AND TRAINING ACTIVITIES
short-term joint staff training event
Date: December 2-6, 2018
Hosting school: Çileme Primary School, Turkey

All participating schools met each other for the first time. Three teachers from every school were participating in this meeting. At first, they got warm welcome from the children of Çileme primary school. The children had prepared notes for every guest with sayings how to better save the Earth and they performed wonderfully the anthem of the European Union. After children’s performance all guests and school children had the opportunity to enjoy the traditional Turkish dance, performed by the group of male dancers at the school yard.


After welcome all participants got the chance to introduce their school and their region.
Estonian Gaia School was presented by Raine Lindepuu, Kristel Saage and Maret Bergström. They talked about how Gaia school differs from other schools in Estonia, about Gaia philosophy and also about Gaia school traditions.
Spanish Lope de Vega school was presented by Rosario Garcia, Vicenta Domenech and Belinda Teran. They also introduced the Spanish region of Valencia, where school is situated and talked about historical importance of the region.
Marina Vasileva, Radostina Trichkova and Galina Mihaylova introduced Private Secondary School "Dimitar Ekimov". This is very special school because the teachers of this school mainly act also as parents due to the difficult situation of the kids. Their children had made a special present to all participants of the meeting – little dolls made of recycled materials.
Istitutio Maria ausiliatrice from Italy, was represented by Maria Gracia Brogi, Marta Ceccanti and Anna Vivarelli. They showed us a film about their school children and activities and also introduced us to the region in Italy where the school is situated. They also had made a booklet with all the project work they had done so far – green patrol and recycling boxes, results of the recycling survey, logo competition, and making of the compost box.
After presentations we scrolled through the logos and suggestions about the project logo and decided that the simple logo chosen by the Turkish team is very suitable for the purpose of the project.
Afternoon activities took place in an ancient grounds of Ephesus city. Participants had a tour around Ephesus and received a lot of information about the history of this region.
Second day of the meeting started with thorough project introduction. Turkish team had made a research about recycling in Europe in general, also about greenhouse gases and use of fossil fuels and how it contributes to global warming. We had a discussion about what are the habits in economy of participating countries. Together we decided that although we cannot really save the planet with our project, we can share the information and rise the knowledge in our children about greenhouse gases and their influence in global warming and what can each individual person do.
After discussion we had a lesson with 8-year old primary children. They had a visual story lesson. Visual stories are going to be one of our innovative teaching techniques we would like to share with other teachers. This visual story was named Wise owl and sensitive Kemal. Children as well as guests enjoyed the story very much and it was decided that each time for the meeting the hosting school is going to prepare their own visual story. After the lesson we talked to children and answered their questions about our home schools and countries.
        


After school activities we had a field trip to local greenhouse businesses. We saw how the greenhouses are spread through the region, what are the main plants grown and how they are distributed. Local greenhouse owner introduced us to Turkish traditional cuisine and we had a special opportunity to monitor the process of preparing the food.

Afternoon took us to the seaside part of the region, Sığacık and Urla.
Third day of the meeting was mainly for project work. The project coordinator Raine Lindepuu explained all the important documents and materials and how to present them and where to collect them. We got through the two-year project timetable, made some small changes and agreed on meeting dates. Everybody got the clear vision of what kind of work is ahead and how to plan it. After hard work we were given certificates by the Turkish school headmaster and had an official photoshoot. Three days of work is just a beginning, now we have whole two years of doing activities and all kinds of interesting things with our children and families.


project coordinator Raine


Friday, December 7, 2018

Projektikohtumine Çileme koolis, Türgis
Save the Earth Recycle All projekt on nüüd ametlikult korraliku avapaugu saanud. Viie kooli õpetajad tulid 2-6 detsembrini kokku Çileme kooli, mis asub Izmiri lähedal väikeses külakeses. 
Kohtumisel tutvustasid projektipartnerid oma kooli ja kogukonda ning kooli lähiümbrust. Üsna varsti on võimalik siin projektikaja vahendusel ka teistel huvilistel nende esitlustega tutvuda. Esialgu on võimalik vaadata, milline oli Gaia kooli esitlus ning seda saab näha kui klikkida alloleval lingil 

https://drive.google.com/open?id=1fB2zKWpvUNg4YShAYKzDVzen52uJb0N7


Türgi on samasugune kontrastide maa nagu Eestigi. On väga rikkaid ja on väga vaeseid. Çileme kool asub pigem seal vaesemas kandis, kuid seda enam väärtustavad nad kogukonda ja üksteisega koos olemist. Koolis olles nägime rõõmsaid ja meie vastu väga suurt huvi tundvaid särasilmseid lapsi. Meie õpetajatel oli tükk tegu, et neile seletada, kus täpselt see Eestimaa asub. Ei jäänudki muud üle, kui otsida klassiruumist üles suur maailma kaart ning Eestimaa peale näpuga näidata. Samasuguse tehnikaga leiti üles ka teised projektipartnerid Bulgaaria, Hispaania ja Itaalia.
Üheks projekti eesmärgiks on innovatiivsete ja huvitavate õpetamistehnikate kasutamine. Esimeseks sääraseks on Türgi õpetaja poolt demonstreeritud visuaalne jutustus. Iseenesest pole seal midagi keerulist - tuleb võtta teema ning sellest piltide ja videotega kokku panna multikalaadne lugu, kus teksti on minimaalselt ning visuaalse poole jälgimine juba lastes arusaama tekitab ning neid küsimusi esitama ja vestlema meelitab. Uudne on ta ehk seetõttu, et vähemalt meie pole sellist asja varem kasutanud ning saame nüüd proovida, kuidas see meil töötab. Ka nende visuaalsete lugudega on võimalik tulevikus kõigil huvilistel tutvuda.
Projekti läbiviimise arutamise ja ajakava kinnitamise ning muude tegevuste kõrvalt oli meil aega lastega suhelda, tundides käia ning ka Izmiri ümbrusega tutvuda. Türgi on väga mitmekesine ning rikka ajalooga maa. Saime jälle tükk maad targemaks ning seda tarkust on hea oma kolleegide ja õpilastega jagada. Gaia koolist käisid kohtumisel õpetajad Maret Bergström, Kristel Saage ja kogu projekti koordinaator Raine Lindepuu
Järgmine kohtumine toimub Hispaanias, aga selleni on aega. Aja sisustame erinevate projektitöödega ning hoiame asjade käigust kursis ka kõiki huvilisi. Siinsamas projektikajas.

Tervituseks tantsisid rahvariietes mehed meile türgi rahvusliku tantsu - mis jutustas mingi loo ajaloost, aga kuna meie teadmised türgi ajaloo kohta on väga väikesed, siis me väga hästi aru ei saanud kogu sellest loost 

rõõmus projektiseltskond, valmis uuteks tegudeks tervituseks laulsid 7-aastased lapsed meile euroopa liidu hümni 

koolimaja näeb väljaspoolt üsna tuttav välja ja ega ta seestpoolt ka ni väga teistsugune ei ole... 


Friday, November 23, 2018

Rohelise Kooli ja Erasmuse keskkonnateemalise projekti Save the Earth Recycle All raames toimus Gaia koolis taas ääretult huvitav ja põnev töötuba. Kõige olulisem strateegia on ju teadmiste hankimine ja enda käitumismudeli muutmine. Anname oma osa mõlemasse ja jälgime põnevusega, millised on tulemused. Töötubadest tegi kokkuvõtte õpetaja Kristel: 


"Koolitaja Kristjan Kangro tutvustas 1. ja 2.klassi õpilastele, kes on putukad ja missugused on nende tunnused. Lapsed said teada putukate rollist looduses, nende suurest panusest aineringes ja nende kasulikkusest toidu kasvatamisel. Räägiti ka toidu raiskamisest arenenud riikidest ja toidupuudusest maailma vaesemates riikides. Siit jõuti ka võimaluseni kasvatada putukaid toiduks, et leevendada toidupuudust maailmas ja säästa looduslikke ressursse nagu puhas vesi ja viljakas muld. 
Koolituse praktiline osa oli lähem tutvus jahuussidega. Kõik soovijad said neid ussikesi peo peal hoida. Seati sisse tubane putukahotell 25 jahuussile. Lapsed hakkavad nüüd jahuusse toitma ja nende kasvamist ning paljunemist jälgima."


In the frameworks of the Green School project and Erasmus "Save the Earth Recycle All", Gaia School had an extremely interesting and exciting workshop. In saving the environment, the most important strategy is to acquire knowledge and change your own behavioral patterns. We try to do both and look forward to the results. The workshops were summarized by teacher Kristel:


"Tutor Kristjan Kangro introduced the first and second class students who are insects and what their traits are. Children learned about the role of insects in nature, their great contribution to substance use and their usefulness in growing food, and talked about food waste in developed countries and food shortages in the poorer countries of the world. There is also an opportunity to grow insects for food to alleviate food shortages in the world and save natural resources such as clean water and fertile soil.
The practical part of the training was taking a closer look at meal worms. Everyone could hold those worms on their palms. An "insect hotel" was set up for 25 meal worms. Children are now starting to feed them  and observe their growth and reproduction. "Tuesday, November 13, 2018

SchoolEmergency projekt on edukalt alanud7-9 novembril kohtusid seitse projektipartnerit Alcalá de Guadaíra (Hispaania) väikelinnas, et maha pidada esimene rahvusvaheline projektikohtumine.

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste. Need teemad valiti vastavalt rahvusvaheliselt läbi viidud küsitlusele. Vahemikus oktoober 2017 – jaanuar 2018 võtsid küsitlusest osa partnerriikide õpetajad ja õpilased. Tulemustest selgus, et 22.36% õpetajatest ning 33.37% põhikooli õpilastest pole saanud mingit väljaõpet nende hädaolukordadega seoses. 41.46% õpetajatest ja 47.19% õpilastest on mingit juhendamist saanud, kuid see pole piisav kuna sisaldas ainult evakueerimist tulekahju korral (87.75% õpetajatest, 94.18% õpilastest) ja oli väga lühiajaline (62.53% õpetajatest vähem kui kolm tundi ja 58.43% õpilastest alla tunni).
Esimesel kohtumispäeval tervitas projektipartnereid Germán Terrón, Alcalá de Guadaíra linnavalitsuse nõukogu liige. Järgnes projekti tausta tutvustus, mille esitasid projekti koordinaatoritest osapooled: Kim Lintrup, Frederiksborgi Tuletõrje ja Päästeteenistuse (Taani) pealik ja Marcelino Sancho, Alcalá de Guadaíra päästekomando pealik.
Esimesel projektikohtumisel pandi tugev alus edaspidi järgnevale sisulisele tööle. Kolm päeva kestnud kohtumise jooksul arutati läbi online platvormile tuleva info sisu peamised parameetrid ja pandi paika, milline see peaks välja nägema, et oleks võimalikult tõhus ja lihtsalt kasutatav.
Järgmine samm on materjali valimine ja kokkupanek, et enne järgmist kohtumist 2019 aasta aprillis oleks platvormi informatsiooni sisuline osa valmis.
See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.
Gaia Kooli poolt osalesid kohtumisel õpetajad Raine Lindepuu ja Rita Reisenbuk. Programmi koordinaator Gaia koolis on Raine Lindepuu


A successful start for the School Emergency projectFrom 7th to 9th November, the seven partner organizations of the School Emergency project met in Alcalá de Guadaíra (Spain) for their first transnational meeting.

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students).

The first day of the meeting began with a warm welcome from Germán Terrón, Councilor from the City Council of Alcalá de Guadaíra. It was followed by an introduction to the background of the project presented by Kim Lintrup, chief fire officer of Frederiksborg Fire and Rescue Service, and Marcelino Sancho, chief fire officer of Alcalá de Guadaíra.

The project partners used this first project meeting to set strong foundations for the work of the partnership. In particular, they worked on the guidelines for the development of the training content and the publication of the training content on the e-learning platform.

The next step will be to finalise the development of the online training content before the second project meeting planned for April 2019.

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and Profesor Tierno Galván high school (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.Thursday, October 25, 2018

Jäätmekäitluse põhitõdede üle kordamine pole kunagi liiast

Üks meie Rohelise Kooli teemadest sel aastal on jäätmed ja nendega toimetulek. Kuna ka Erasmuse projektis keskendume sellele, kuidas inimene ikkagi kogu selle tohutu jäätmehulgaga, mida ta ise tekitab, toime peaks tulema, oli kooli esimese veerandi projektinädalal väga suurt põnevust tekitav Jäätmete õpituba, mida viis läbi esimese klassi õpetaja Kristel. Lastel oli väga põnev. Õpetaja Kristel tutvustab, mida toimetati, et me kõik saaksime veidi targemaks: 

"Prügi sorteerimise ja biojäätmete kompostimise töötuba.

 Ainuke prügi tekitaja meie planeedil on inimene, sest looduses toimib aineringe.
Otsustame uurida, kuidas saame prügi hulka vähendada. Tarbimise vähendamise ja kaaskasutuse kõrval on oluline roll ka prügi sorteerimisel. Meie ülesanne on kotitäie segaolmejäätmete sorteerimine liigiti ning biolagunevate jäätmete eraldamine. Praktilise töö käigus selgub, et kolmandik kuni pool kodus tekkivate jäätmete hulgast on biolagunevad. Kui plastik, metall ja klaas on võimalik viia kogumiskonteineritesse, siis biolagunevatest jäätmetest saab väärtuslikku komposti.
Vaatame videot vihmaussidest, kes suudavad 20 päevaga kihilisest biojäätmete hulgast tekitada ühtlase musta kompostimulla.
Tutvume hiljuti meie kooli paigutatud vermikompostri toimimise põhitõdedega. Kompostiussidel on vaja enam-vähem ühtlast temperatuuri, õhurikast, niisket keskkonda ja toidujäätmeid. Suureks plussiks on see, et nad töötlevad jäätmeid aastaringselt.
Koolimaja õues võrdleme kahte erinevat kompostimise viisi. Vaatleme naaberaia nurgas olevat kompostihunnikut, mis on paljudele tuttav maakodudest ning on ilmselt kõige tavalisem kompostimise viis Eestis.

Nii mõnelegi õpilasele on üllatuseks, et möödunud nädalal on puutööringis osalenud õpilased koos oma juhendaja Taistoga ehitanud kolmeosalise kompostikasti. See on valminud taaskasutatud materjalidest. Kompostikast on paigutatud köögile kõige lähemal asuvasse varjulisse kohta. Nüüd saame komposteerida nii toidujäätmeid, majapidamispaberit kui ka õues puudelt langevaid lehti ja oksi."
puutööringi lapsed komposterit ehitamas Mis meil nüüd viga - lapsed teavad täpselt, kuidas midagi sorteerida, millisesse prügikonteinerisse paiguada ning kõige toredam on muidugi tagaaia komposteri täitmine. Vabal ajal saab ju siis käia kompostiusse kaemas ja nendega tutvust tegemas. 
Gaia Kool annab oma panuse jäätmete vähendamisel ja nende sorteerimisel. Lööge ka kampa. Üheskoos hoiame maad. 


One of our topics in Green School project and also in Save the Earth Recycle All ( SERA) is waste sorting. The last week of the first school period was a project week and during this week our teacher Kristel did a workshop on waste sorting and bio waste composting. She will introduce what they were doing so that everybody could get a bit smarter: 


"Workshop on waste sorting and bio-waste composting.

The only person who creates the garbage on our planet is human being because all the rest of the nature is in recycling process. 
We decide to look at how we can reduce the amount of garbage.  Together with reducing consumption and co-incineration, waste sorting also plays an important role. Our task is to sort the mixed waste bags and separate biodegradable waste. In practice, it turns out that one third to half of the waste generated at home is biodegradable. If plastic, metal and glass can be transferred to collection containers, then biodegradable waste will be a valuable compost.
We watch a video of earthworms that can produce a uniform black compost layer in 20 days.
We get acquainted with the basic concepts of the operation of the worm compost placed in our school backyard recently. Composting requires a roughly uniform temperature, airborne, damp environment and food waste. The big plus is that they handle waste year-round.
In the school backyard, we compare two different ways of composting. We take a look at the pile of compost  in the corner of the neighborhood house, which is familiar to what many people have at their own yards and is probably the most common form of composting in Estonia.
For some students, it's a surprise that in the past week the students in the woodwork team, along with their supervisor Taisto, built three-part compost box. It is made of recycled materials. The compost box is placed in a shadowy place closest to the kitchen. Now we can compost food waste, household paper, and leaves and branches that fall on the ground."

Gaia school has a brand "new" compost box made of recycled materials 
Waste sorting is important! Join in! See you soon!


Thursday, October 18, 2018

Erasmuse projekt Save the Earth Recycle All

on viie Euroopa kooli omavaheline koostöö, mille eesmärgiks suurendada kogukondade keskkonnateadlikkust. Ikka püsiva eesmärgi nimel - et meil kõigil oleks terve keskkond elamiseks ka sadade aastate pärast.
Asi sai alguse nii nagu ikka - minuga võttis ühendus eTwinningu kaudu tore õpetaja Türgist, kes palus abi rahvusvahelise projekti kirjutamisel. Temal oli idee, minul tulid sõnad, temal olid juba partnerid, mina kogusin infot ja kirjutasin taotluse kokku. Ime läbi meil see taotlus ka rahuldati ning see tähendab, et Gaia kooli ja projektipartnereid Itaaliast, Türgist, Hispaaniast ja Bulgaariast ootab ees mõnus töine kaks aastat. Juba on esimesed ülesanded koolides jaotatud ning projektitöödega alustatud. Kuna see postitud on lihtsalt sissejuhatus, siis praegu pikemalt ei peatu kompostikastide valmimisel...


Kogu projekti olemus hetkel kajastub selles pildis:


Projektil on ka olemas FB lehekülg, millega tutvumiseks piisab klikkimisest sellele lingile: 

Tõotab tulla äärmiselt põnev aasta!
Hoiame sidet!
Ja puhast elukeskkonda!

Friday, October 12, 2018

Gaia Koolis kerkib uusi projekte nagu seeni pärast vihma


Sellise hulga projektide haldamiseks ja nendest rääkimiseks ongi käesolev blogi mõeldud. Siin võib osa saada Gaia kooli maailmast ning sellest huvitavalt mõnusast tegevusest nagu õppimine.
Õppimine pole ju mitte kuiv laua taga raamatutest info otsimine ja faktide pähetuupimine. See on hoopis loov tegevus läbi erinevate praktiliste ettevõtmiste. Kas siis üksinda või mitmekesi koos.
Mis projektid meil siis käsil on?
Sel aastal (2018-19 õppeaastal)


Esiteks - alustasime hooga rohelise kooli projektis. Kuigi oleme selles juba kolmandat aastat ning tegeleme keskkonnateemadega kogu aeg, otsustasime, et sel aastal on aeg küps rohelise lipu taotlemiseks. Ehk siis esimene projekt - ROHELINE KOOL!Teiseks - rahvusvahelised projektid on alati huvitavad, sest seal saab vahetada kogemusi teiste maade koolide, õpetajate ja õpilastega. Oma silm on kuningas, nagu öeldakse. Meil on nüüd algamas lausa kaks sellist suurt kaheaastast projekti.
1. Erasmus+ koolidevaheline koostööprojekt Save the Earth Recycle All. Tegu keskkonnaporjektiga, kus viie Euroopa riigi - Eesti, Itaalia, Türgi, Bulgaaria ja Hispaania - koolid jagavad kogemust rohelisest ja tervislikust eluviisist nning soovivad teadlikkuse tõstmisega kaasa aidata Maa hoidmisele. Seda keskkonna ja elutingimuste mõttes. Projektil on juba olemas FB lehekülg https://www.facebook.com/savetheearthrecycleall

2. Erasmus+ strateegiline koostööprojekt erinevate institutsioonide vahel SchoolEmergency. Gaia kool töötab selles projektis koostöös nelja eri riigi Päästeametitega välja e-õppe platvormi, mille abil õpilased saavad tutvuda teabega, mida teha ja kuidas toimida teatud tüüpi hädaolukordades.

Mõlema projekti juures on rahastajaks Euroopa Liidu Erasmuse programm.

Kõigi nende projektide tegevustesse on kaasatud kogu Gaia kooli pere. Kaasa arvatud õpetajad, töötajad, abilised ja lapsevanemad. Projektitegevused on integreeritud (mis kole lohisev uudissõna, aga pole parata, kui nõutav) õppeprotsessi ning loodetavasti saavad olema põnevad ja kaasa haaravad. Aga kõigest sellest juba pikemalt siis, kui projektitöö lahti läheb. Eks ta vaikselt ole juba alanud, seega kaua ootama ei pea.

Stay tuned.

Ahjaa, kuna tegu rahvusvaheliste projektidega ning paraku keegi teine rahvus Euroopas eesti keelt peale meie ei kõnele, siis tuleb blogipostitus enamasti kakskeelne. Hea võimalus inglise keelt harjutada, kas pole ;)