Wednesday, October 21, 2020

Sügismatk ja elulähedane õuesõpe

 Gaia Koolis teatakse, et parim õpikeskkond on mets ja parim õpe eluõpe.

Seetõttu läksid 7.-8. klassi õpilased projektinädalal kaheks päevaks maale.

Laagri eesmärgiks oli luua keskkond ja teha läbi protsessid, mis toetavad iseseisvat hakkamasaamist lihtsates eluoludes, kontakti iseenda ja loodusega, loomadega koostööd ja traditsiooniliste maaeluks vajalike oskuste omandamist.
Õpetaja Kaja juures tehti lihtsamaid metsatöid ning tutvuti nii hobuste kui lammastega, koertest ja kassidest rääkimata. Nendega sai suhelda, õppida nende käitumist tundma, harjata ja toita ning jalutada. Tehti lõket ja tuld puupliidi alla, valmistati endale toitu. Oli täitsa kodune tunne. 

 

Oma füüsilised võimed ja koostööoskused pandi proovile aga rabas matkates ning kanuudega jõel sõites. Nagu õuesõppe puhul ikka, juhtub metsas ja jões kõike, mida ei planeeritud. Seekord keegi küll vette ei kukkunud, aga kärestikulisel jõel vette langenud puu taha kinni jäädes said paatkonnad kõvasti nii enese- kui meeskonnajuhtimist harjutada.
Rabas sai hea sõbra matkajuht Indrek Vainu käest kuulda nii mõndagi põnevat. 

Kas teie teate, mille poolest on Soomaa raba maailmas esikohal? Miks vajab karu kevadel ärgates just jõhvikaid? Aga kuidas teha kindlaks, et rabaservast leitud ekskrement kuulub just hundile? 


Selliseid teadmisi ja oskusi teoreetiliselt õpiku taga õppides vist ei saa. Tuleb panna sobivalt riidesse ning minna välja loodusesse. Kui inimene oskab kuulata ja vaadata loodust, sellest aru saab ning teab, kuidas loodusega koos toimetada, on tulevikus elus hakkama saamine palju lihtsam. Selle poole me Gaia koolis püüdlemegi. 


Pildid vaatamiseks asuvad siin

No comments:

Post a Comment